60 éves a VASAS HORGÁSZ EGYESÜLET

Esztergomban a horgászatnak történelmi múltja van. A terület adottságait – hegyek és a Duna folyó találkozása- már a római idők írásos emlékei szerint is „halban és vadban gazdag területként” jegyezték.

Az első horgász egyesület 1927-ben alakult „Esztergomi Horgász Egyesület” néven és klubszerűen működött.

Az 1950-es évek erőltetett iparosításának következtében egymás után épültek Esztergomban és környékén az ipari üzemek, melyek szennyvize előkezelés nélkül került a Dunába.

A veszélyes és mérgező anyagokat tartalmazó szennyvizek káros hatása a Duna vizének élővilágát folyamatosan pusztította. Az ilyen vízben élő halak – ha horogra kerültek is – fogyaszthatatlanok voltak. Jelentősen csökkent a kifogott halak mennyisége.

Ilyen kedvezőtlen körülmények miatt egyre több horgász vetette fel, hogy célszerű lenne tavakat építeni, kihasználva a környék természeti adottságait. Megfelelő előkészítő munka után az érdekelt horgászok úgy döntöttek, hogy az EHE-ből kiválnak, és új egyesületet alapítanak, tavi horgászat megvalósítására. Így került sor 1960. december 9.-én 37 fővel az új egyesület megalapítására, VASAS HE néven. A megalakulást követően Esztergom két legnagyobb gyára a Műszeripari Művek és a SZIM Marógépgyár támogatásáról biztosította az új egyesületet.

A közgyűlés után az egyesület kérte felvételét a Magyar Országos Horgász Szövetségbe.

Egyesületünk a MOHOSZ szervezetbe a 192-es sorszámot kapta.

Az új egyesület nagy tervekkel indult: egyesületi élet beindítása, alapszabály kidolgozása, tavak létesítése, tagtoborzás, ifi tagokkal való foglalkozás, versenyek szervezése, horgász kirándulások szervezése, kapcsolatépítés a környék horgászegyesületeivel stb.

Az 1961. február 12.-én megtartott közgyűlés jóváhagyta az egyesület alapszabályát, házirendet, munkatervet, költségvetést, díjtételeket stb. Az egyesület célkitűzéseit a tagság nagy szimpátiával fogadta és vállalta a tagdíj befizetése mellett a tavak megvalósításával kapcsolatos társadalmi munkát. Az egyesületnek két reális lehetőség között kellett választani. Az egyik a búbánatvölgyi patakra telepített tórendszer, a másik a Csenke pataki terület. Az egyesület vezetősége az anyagi lehetőségeket is figyelembe véve úgy döntött, hogy sorrendben először a búbánatvölgyi tavakat építsük meg, majd később foglalkozzunk a másik lehetőséggel.

Közben egyesületünk létszáma rohamosan nőtt, mely alapját képezte nagy terveinek valóra váltásának. Csak példaként említjük, hogy 1970-ben már 400 fő felnőtt és 112 ifi és gyermek horgász tagunk volt. A búbánatvölgyi tórendszer kialakításához az előzetes talajmechanikai, és vízhozam mérések, számítások után megkértük a szakhatóságok előzetes engedélyét. Miután ezeket megkaptuk beindítottuk a tervezést annak figyelembe vételével, hogy egyszerre csak egy tavat építsünk, majd annak hatósági üzembe helyezése után kezdjünk a következő építésébe.

Mivel a tóépítés abban az időben is jelentős költség volt az egyesület gazdálkodásában, ezért az éves költségvetésbe elhatárolt keret mellett a tagok számára 50.-Ft-os „tóépítési jegyet” bocsátottunk ki, továbbá igénybe vettük a MOHOSZ, a Komárom-Esztergom Megyei Szövetség, Esztergom ipari üzemeinek, valamint néhány további szervezet agyagi támogatását.

Ilyen előzmények után került sor 1972-ben a Mini-tó kivitelezésére, majd ezt követően a Nevelő-tó, Kerek-tó és végül a Fürdő-tó megépítésére.

Nagy ünnepség volt az első tó –Mini-tó – ünnepélyes felavatása 1973. április 4.-én. Ezen az ünnepen nem csak a horgászok voltak jelen, meghívtuk és eljöttek Esztergom város és az ipari üzemek vezetői.

A VASAS Horgászegyesület egyre népszerűbb lett a városban és környékén, létszáma minden évben növekedett. A Kerek-tónál megépített horgásztanya egyre kedveltebb helye lett nem csak a horgászoknak, hanem a turistáknak is. Az egyesület egyre több horgász és egyéb rendezvényt szervezett. Így pl. minden évben augusztus 20-án megrendeztük a Dunakanyar Vándorkupát, melynek győztese egy évig a vándorkupa tulajdonosa lehetett. Erre a rendezvényre a Dunakanyar horgász egyesületeit hívtuk meg és ezen egyesületek részvételével bonyolítottuk le.

Ahogy növekedett egyesületünk népszerűsége, úgy növekedett tagsága. Lehetővé tette az egyesület, hogy a tavas tagok mellett „csak” dunai tagjainak is legyenek. Ennek következtében beléptünk a nagy egyesületek közé, mely színesebbé tette az egyesület életét, de növelte a vezetőség gondjait is.

A búbánatvölgyi tórendszert az egyesület úgy működtette, hogy horgászat a Kerek-tóban volt, a többi tavat pedig haltermelésre használtuk, mely jelentős költségmegtakarítást eredményezett.

A növekvő tavas horgászati lehetőségek biztosítására a Csenke pataki vízfolyáson megvalósítottuk a Dédai tavat és 2001-ben megtörtént a hatósági üzembe helyezése.

Tavaink egy része a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén fekszik. Ez komoly felelősséget és kötelezettséget jelent egyesületünk számára. Vizeinkbe csak őshonos halfajtákat telepítünk. Egyesületünk rendszeresen környezetvédelmi munkát is végez. Minden évben környezetvédelmi napot tartunk, amikor „nagy takarítást” végzünk nemcsak a tavaknál, hanem az egész völgyre kiterjedően.

Egyesületünk szponzori hálózatot épített ki az elmúlt évtizedekben és ezen keresztül is jelentős társadalmi elismertsége lett. Rendezvényeink nagy részében a családtagok, barátok, ismerősök mellett a szponzorok szervezetei is részt vesznek. A kiépített horgászati lehetőségeket kihasználva bevezettük a napijegyes horgászatot a környékbeli nem VASAS tagok számára.

Egyesületünk jelenlegi létszáma 2700 fő, melyből közel 500 fő gyermek és ifjúsági tag

Büszkék vagyunk arra, hogy 60 éve biztosítunk lehetőséget az esztergomi és környékbeli polgároknak vízparti kikapcsolódásra, a természeti értékek testközeli felfedezésére, és több mint 500 gyermek és ifjúsági tagunknak a horgászsport elsajátítására. Sikeresen veszünk részt versenyeken, rendszeresen elhódítva a megyei trófeákat és immár több éve tagot delegálva világversenyekre a MOHOSZ versenycsapatába. Kétkezi munkánkkal próbáljuk szebbé tenni, fejleszteni működési területünket, tavainkat. Évről évre környezetvédelmi napokat szervezünk Búbánat-völgy megtisztítása érdekében. Szakmai tudásunk folyamatosan bővítjük, vízgazdálkodással, halgazdálkodással kapcsolatos tanfolyamokon veszünk részt. A horgászsport fejlődésének kihívásaira folyamatosan reagálva rendszeresen telepítünk nagy testű halakat főként pontyot és csukát, valamint támogatjuk és népszerűsítjük a minél sportszerűbb módszerek- mint például rakós botos horgászat és pergetés- elsajátítását.

Köszönetet mondunk azon horgászoknak, akik az elmúlt 57 évben áldozatos munkájukkal segítették egyesületünk eredményes működését, továbbá megköszönjük a MOHOSZ-nak a Komárom-Esztergom Megyei Szövetségnek és azoknak a hatóságoknak, szervezeteknek, szponzoroknak, akik anyagi és erkölcsi támogatást adtak nemes közösségi céljaink eredményes megvalósításához.