Vasas H.E.

Nem halászható halak, víziállatok

Nem halászható (horgászható) halfajok és víziállatok jegyzéke    
I. Piócák    
1. Orvosi pióca Hirudo medicinalis    
2. Magyar nadály Hirudo verbana    
     
II. Rákok    
1. Folyami rák Astacus astacus    
2. Kecskerák Astacus leptodactylus    
3. Kövi rák Austropotamobius torrentium    
     
III. Körszájúak    
1. Dunai ingola Eudontomyzon mariae    
2. Tiszai ingola (erdélyi ingola) Eudontomyzon danfordi    
     
IV. Halak    
1. Állasküsz Chalcaluburnus chalcoides    
2. Botos kölönte Cottus gobio    
3. Cifra kölönte Cottus poecilopus    
4. Dunai galóca Hucho hucho    
5. Dunai nagyhering Caspialosa kessleri    
6. Felpillantó küllő Gobio uranoscopus    
7. Fenékjáró küllő Gobio gobio    
8. Fürge cselle Phoxinus phoxinus    
9. Gyöngyös koncér Rutilus frisii    
10. Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus    
11. Homoki küllő Gobio kessleri    
12. Kövicsík Noemacheilus barbatulus    
13. Kurta baing Leucaspius delineatus    
14. Lápi póc Umbra krameri    
15. Leánykoncér Rutilus pigus    
16. Magyar bucó Zingel zingel    
17. Német bucó Zingel streber    
18. Nyúldomolykó Leuciscus leuciscus    
19. Petényi márna (Magyar márna) Barbus meridionalis    
20. Pénzes pér Thymallus thymallus    
21. Réticsík Misgurnus fossilis    
22. Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer    
23. Sima tok Acipenser nudiventris    
24. Sőregtok Acipenser stellatus    
25. Sujtásos küsz Alburnoides bipunctatus    
26. Széles durbincs Gymnocephalus baloni    
27. Szivárványos ököle Rhodeus sericeus    
28. Törpecsík Sabanejewia aurata    
29. Vágócsík Cobitis taenia    
30. Vágótok Acipenser gueldenstaedti    
31. Vaskos csabak Leuciscus souffia    
32. Viza Huso huso    
     
V. Békák    
valamennyi faja          
     
   
A halászati vízterületeken egyes halfajok szerinti érvényes tilalmi idők
 
Halfaj neve Tilalmi időszak
Sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario) október 1.-december 31.
Csuka (Esox lucitus) február 15.-március 31.
Balin (Aspius aspius) március 1.-április 30.
Fogassüllő (Sander lucioperca) március 1.-április 30.
Kősüllő (Sander volgensis) március 1.-május 31.
Kecsege (Acipenser ruthenus) március 1.-május 31.
Ponty (Cyprinus carpio) május 2.-június 15.
Márna (Barbus barbus) május 2.-június 15.
Harcsa (Silurus glanis) (80cm alatti példányok) május 2.-június 15.
Jászkeszeg (Leuciscus idus) május 2.-június 15.
Paduc (Chondrostoma nasus) május 2.-június 15.
Szilvaorrú keszeg (Vimba vimba) május 2.-június 15.