ESZTERGOMI VASAS H.E. HORGÁSZ- ÉS HÁZIRENDJE

1. A Kerek-tónál horgászni az állami horgászjegy és az egyesületünk által kiadott területi jegy (éves vagy napijegy) birtokában, az alábbi időpontokban lehet:

Január 1-31-ig7.30-16.30h-ig
Február 1- Március 14-ig7.00-17.30h-ig
Március 15- 25-ig6.00-18.00h-ig
Március 26- Április 15-ig6.00-19.00h-ig
Április 16- Április 30-ig6.00-19.30h-ig
Május 1- Május 15-ig6.00-20.00h-ig
Május 16- Augusztus 10-ig5.00-21.00h-ig
Augusztus 11-31-ig6.00-20.30h-ig
Szeptember 1-15-ig6.00-20.00h-ig
Szeptember 16-30-ig6.00-19.00h-ig
Október 1-15-ig7.00-18.00h-ig
Október 16-31-ig7.00-17.30h-ig
November 1- December 31-ig7.00-16.30h-ig

Tilalmi időszak nincs, de az egyesület vezetősége által elrendelhető. Éjszakai horgászat, valamint léki horgászat csak az előre meghirdetett napokon lehetséges.

2. Horgászni partról, vagy csónak kölcsönzésével csónakból szabad. A csónakból történő horgászat szabályait a Csónak Használati Szabályzat rögzíti. Saját csónakból horgászni, vízbe állni, fürdőzni, kutyát a vízbe engedni TILOS!
A tónak a Fokozottan Védett Terület táblával határolt D-i, illetve D – DK-i öböl részéről horgászni, valamint a jelzett területre belépni TILOS! Ez a szabály nem horgász vendégeinkre is érvényes. Amennyiben a kiválasztott horgászhellyel szemközti -tó másik oldalán lévő- horgászhelyen is tartózkodnak, úgy a készséget csak a tó feléig szabad bedobni! Távirányítású etetőhajó használata megengedett.

3. A tóparton járművel (gépkocsi, quad, motorkerékpár) közlekedni tilos!

4. 1×1 méteres csalihalfogó háló használata nem megengedett!

5. Kifogható halmennyiségek:

Éves engedéllyelFelnőttIfjúságiGyermekPergető
PontyÉves22 db11 db
Heti3 db3 db
AmurÉves10 db5 db
Heti2 db2 db
Csuka/Süllő/Balin/HarcsaÉves6 db3 db
Heti2 db1 db
EgyébÉves30 kg15 kg10 kg
Heti3 kg2 kg1 kg
Készség2 bot2 bot1 úszós bot1 pergető bot
  
4000 Ft-os napijegy2 db nemes (melyből  1 db lehet ragadozó), pergetni is szabad2 kg keszegféle2 bottal lehet horgászni
3000 Ft-os napijegy1 db nem ragadozó nemes hal fogható, pergetni tilos2 kg keszegféle2 bottal lehet horgászni
2500 Ft-os Sport jegyBékés halakra és/vagy kizárólag pergetve ragadozó halra lehet horgászni.hal nem vihető el2 bottal lehet horgászni (de egyidejűleg 2 pergető botot nem lehet használni)  

Érkezéskor a halőrháznál lévő lapon be kell jelentkezni a név és érkezési időpont megjelölésével, majd a horgászat befejeztével a távozás időpontját és a kifogott halmennyiséget kell ugyanezen lapra felvezetni, aláírással igazolni. A be- és kiiratkozási szabályok megsértése automatikusan 1 hónap eltiltással jár! Kifogott méretkorlátozással védett halat, azonnal be kell vezetni a fogási naplóba és napijegyes horgász esetén, a napijegyen erre a célra szolgáló rublikába is!, vagy kíméletesen visszaengedni a tóba. Hal csak a fogási naplóba való beírását követően ruházható át! Ellenőreink jogosultak a horgászokat, látogatókat ellenőrizni, továbbá a gépjármű megállításával és a csomagtartó kinyittatásával, valamint táskákba betekintést kérve az eltett halat ellenőrizni.

Fekete sügért, compót és az 5 kg feletti pontyot, amurt vissza kell engedni a tóba! Csuka 40-60 cm között vihető csak el, amur 40 cm felett vihető csak el! Kifejezetten nagytestű halakra történő horgászatnál (pl.bojlival vagy ha a csali méretéből, jellegéből, felszerelésből ez megállapítható) kötelező a sebfertőtlenítő és a pontymatrac használata.

Pergetésen kívüli módszerrel, azaz élőhallal, élettelen csalihallal, halszelettel, stb. egyéb ragadozós csalikkal (kivéve pergető műcsali) ragadozó halra csak éves területi jegy vagy 4000 Ft-os napijegy birtokában lehet, és a készségen kizárólag egyágú horog lehet harapásálló előkével!

Pergetésnél harapásálló előke, hal kiemelő és sebfertőtlenítő használata kötelező.

A harcsaállomány ritkítása végett, az éves területi jeggyel rendelkező horgász esetén a HARCSA nem számítandó bele az éves kifogható ragadozó mennyiségbe. Ez a rendelkezés ideiglenes és csak visszavonásig érvényes!

6. A büfé nyitvatartási ideje alatt, vagy azon túl, a tóparton és környezetében szórakoztató eszközöket hangosan üzemeltetni, hangoskodni, ittasan horgászni, horgászokat zavaró magatartást tanúsítani, bármilyen a horgászatot zavaró tevékenységet és cselekedetet folytatni, kárt okozni szigorúan TILOS!

7. A Kerek-tó és környezete természetvédelmi terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A tó mellet fekvő zöldterület a Fárikúti-út és a tótól keleti oldalra lévő erdészeti út között a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdona, a Vasas HE bérleménye, magán terület. Minden idelátogatóra egyaránt kötelezően érvényesek a házirend szabályai. A Vasas HE megbízottjai, társadalmi halőrök, gondnokok, az egyesület vezetőségi tagjai jogosultak a szabályok betartatására. Magán területre vonatkozó szabályokból fakadóan jogosultak a házirendet be nem tartó személyeket a területről egyoldalú döntésükkel kiutasítani, ellenállás esetén rendőri intézkedést foganatosíttatni. Bármilyen háziállat területen tartása, sétáltatása csak a Vasas HE, vagy megbízottjai előzetes engedélyével történhet, az állattartás törvényi szabályozását betartva. A területen képződő hulladékot minden itt tartózkodó horgász és más vendég köteles összegyűjteni és elszállítani, vagy a halőrháznál lévő szemétgyűjtőkbe elhelyezni. A horgász köteles a vízparton kiválasztott horgászhelyének közvetlen közelében (jobbra-balra 5 méter távolságban) lévő szemetet összeszedni, még akkor is, ha azt nem ő dobta el. A horgásztó egész területén mindennemű szemetelés TILOS!

8. Jelen horgászrendben külön nem szabályozott kérdésekben, az Országos Horgászrendben foglaltak az irányadók. A horgász joga és kötelezettsége a szabályok megsértőit figyelmeztetni, illetve a szabálytalanságokat a gondnoknak, halőröknek vagy vezetőségi tagoknak jelenteni. A területi jegy megváltásával a horgász automatikusan elfogadja a jegyen rögzítetteket valamint a horgász és házirendben foglaltakat. Aki a fentiekben felsorolt szabályok ellen vét, azzal szemben Egyesületünk azonnal PÓTDÍJ-at fizettet meg mely PÓTDÍJ összege 10.000 Ft (azaz tízezer forint). Az elkövető a pótdíj megfizetésén túl fegyelmi eljárás alá is vonható!

9. Természeti károkozás esetén az elkövetővel szemben feljelentéssel élhetünk.

2017. január 01.                                             VASAS HE Vezetősége