Nem halászható (horgászható) halfajok és víziállatok jegyzéke

Rákok:

Kövi rák

Austropotamobius torrentium

Körszájúak:

Dunai ingola

Eudontomyzon mariae

Tiszai ingola (erdélyi ingola)

Eudontomyzon danfordi

Halak:

Állasküsz

Chalcalburnus chalcoides

Botos kölönte

Cottus gobio

Cifra kölönte

Cottus poecilopus

Dunai galóca

Hucho hucho

Dunai nagyhering

Caspialosa kessleri

Felpillantó küllő

Gobio uranoscopus

Fenékjáró küllő

Gobio gobio

Fürge cselle

Phoxinus phoxinus

Gyöngyös koncér

Rutilus frisii

Halványfoltú küllő

Gobio albipinnatus

Homoki küllő

Gobio kessleri

Kövicsík

Noemacheilus barbatulus

Kurta baing

Leucaspius delineatus

Lápi póc

Umbra krameri

Leánykoncér

Rutilus pigus

Magyar bucó

Zingel zingel

Német bucó

Zingel streber

Petényi-márna (Magyar márna)

Barbus meridionalis

Pénzes pér

Thymallus thymallus

Réticsík

Misgurnus fossilis

Selymes durbincs

Gymnocephalus schraetzer

Sima tok

Acipenser nudiventris

Sőregtok

Acipenser stellatus

Sujtásos küsz

Alburnoides bipunctatus

Széles durbincs

Gymnocephalus baloni

Szivárványos ökle

Rhodeus sericeus

Tarka géb

Proteorhinus marmoratus

Törpecsík

Sabanejewia aurata

Vágócsík

Cobitis taenia

Vágótok

Acipenser gueldenstaedti

Vaskos csabak

Leuciscus souffia

Viza

Huso huso

Hüllők, kétéltűek, békák:

valamennyi faja

<