Közgyűlés

MEGHÍVÓ

a Vasas Horgász Egyesület 2019. évi közgyűlésére

 

Tisztelt Horgásztárs!

 

A Vasas Horgász Egyesület 2019. március 24-én tartja a Mediterraneo Rendezvényhajón (2500 Esztergom, Nagy Duna Sétány, a hajóállomás mellett) 2019. évi közgyülését.

 

A közgyűlés napirendje:

 

8.00-8.15:     Érkezés

8.15:               Közgyűlés határozatképességének megállapítása

 

Az egyesület nagy taglétszáma miatt valószínűsíthető, hogy a közgyűlést határozatképtelenség okán új időpontra kell összehívni. Az alapszabály értelmében ez megtehető ugyanazon napra, amikor is már nem szükséges a taglétszám 50%+1 fő részvétele a határozatképességhez.

9.00:               Megismételt közgyűlés megkezdése. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.

 • Elnöki köszöntő
 • Titkári beszámoló a 2018. év egyesületi működéséről

Nyílt szavazás a beszámoló elfogadásáról

 • Gazdasági vezető beszámolója a 2018. év gazdálkodásáról, zárszámadás

Nyílt szavazás a zárszámadás elfogadásáról

 • Fegyelmi Bizottság beszámolója

Nyílt szavazás a beszámoló elfogadásáról

 • Felügyelő Bizottság Beszámolója

Nyílt szavazás a beszámolók elfogadásáról

 • 2019. év munkatervének ismertetése
 • 2019. év költségvetés tervezetének ismertetése
 • Hozzászólások, vita a munkatervről és ezzel összefüggésben a költségvetésről
 • A 2019. év munkatervének elfogadása nyílt szavazással
 • A 2019. év költségvetésének elfogadása nyílt szavazással
 • Tájékoztatás a Kerektavi Természetház projekt előrehaladásáról, a megvalósítás további feladatairól és ütemezéséről
 • 2020. évi választások előkészítése, jelölő bizottság állítása.
 • Egyebek

 

A közgyűlés berekesztése

 

Esztergom 2019.02.20.

Üdvözlettel:                  Szentkirályi Ádám

Vasas H.E. elnöke