Közgyűlés 2018.03.18.

MEGHÍVÓ

a Vasas Horgász Egyesület 2018. évi közgyűlésére

 

Tisztelt Horgásztárs!

 

A Vasas Horgász Egyesület 2018. március 18-án tartja a Mediterraneo Rendezvényhajón (2500 Esztergom, Nagy Duna Sétány, a hajóállomás mellett) 2018. évi közgyülését.

 

A közgyűlés napirendje:

 

8.00-8.15:      Érkezés

8.15:               Közgyűlés határozatképességének megállapítása

 

Az egyesület nagy taglétszáma miatt valószínűsíthető, hogy a közgyűlést határozatképtelenség okán új időpontra kell összehívni. Az alapszabály értelmében ez megtehető ugyanazon napra, amikor is már nem szükséges a taglétszám 50%+1 fő részvétele a határozatképességhez.

9.00:               Megismételt közgyűlés megkezdése. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.

 • Elnöki köszöntő
 • Titkári beszámoló a 2017. év egyesületi működéséről

Nyílt szavazás a beszámoló elfogadásáról

 • Gazdasági vezető beszámolója a 2017. év gazdálkodásáról, Zárszámadás

Nyílt szavazás a zárszámadás elfogadásáról

 • Fegyelmi Bizottság beszámolója

Nyílt szavazás a beszámoló elfogadásáról

 • Felügyelő Bizottság Beszámolója

Nyílt szavazás a beszámolók elfogadásáról

 • 2018. év munkatervének ismertetése
 • 2018. év költségvetés tervezetének ismertetése
 • Hozzászólások, vita a munkatervről és ezzel összefüggésben a költségvetésről
 • A 2018. év munkatervének elfogadása nyílt szavazással
 • A 2018. év költségvetésének elfogadása nyílt szavazással
 • Dédai-tó értékesítésének megvitatása, döntés nyílt szavazással
 • Tájékoztatás a Kerektavi Természetház projekt előrehaladásáról, a megvalósítás további feladatairól és ütemezéséről
 • 2018. évi és jövőbeli változások a horgászat és az egyesületi működés területén (ismerteti Baranyai Lőrinc úr, a KEMHESZ elnöke)
 • Egyebek

A közgyűlés berekesztése

 

Esztergom 2018.02.10.

Üdvözlettel:                   Szentkirályi Ádám

Vasas H.E. elnöke